Første skridt mod europæisk mindsteløn

Pressemeddelelse

Af Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)

Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg vedtog d.d. sin indstilling til at støtte forslaget om en europæisk mindsteløn. BAT stiller sig yderst kritisk over for forslaget. Konsekvensen vil være, at man får to konkurrerende lønsystemer i Danmark.

”Kommissionens forslag kommer ikke til at løfte lønnen for nogen som helst. Erfaringen fra alle andre lande, der har haft konkurrerende systemer for lønfastsættelse er, at det er grøn gift for løn- og arbejdsforhold”

Gunde Odgaard, sekretariatschef i BAT-Kartellet

Meget lave mindstelønninger

På den ene side vil man have den velkendte, velafprøvede danske model, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler. Et system, der har sikret nogle af de bedste løn- og arbejdsvilkår i verden. På den anden side vil man have et uafprøvet, usikkert europæisk system for meget lave mindstelønninger.

”Kommissionens forslag kommer ikke til at løfte lønnen for nogen som helst. Erfaringen fra alle andre lande, der har haft konkurrerende systemer for lønfastsættelse er, at det er grøn gift for løn- og arbejdsforhold”, udtaler sekretariatschef for BAT, Gunde Odgaard.

ILO’s konventioner rækker

Fra BAT’s side har vi svært ved at se, hvem forslaget skal hjælpe og på hvilken måde. Hvis formålet med direktivforslaget er at sikre bedre organiseringsmuligheder, kunne man med fordel mere aktivt anvende ILO-konventionerne 87 og 98. De beskytter retten til at organisere sig og til at indgå i kollektive aftaler, og de er ratificeret af samtlige EU-lande. Der er ingen grund til at beskrive, hvad der allerede står fint i ILO-konventionerne.

Snyd og svindel

Er formålet derimod at hæve lønnen i EU-landene, så findes der allerede mekanismer til dette. Mange steder er der fastsat en minimumsløn ved lov, som kan ændres blot man har et parlamentsflertal. I andre lande har man almengøring af overenskomsterne. Problemet med disse systemer er dog oftest, at reglerne ikke overholdes. Problemets kerne er snyd, svindel og omgåelse af eksisterende rettigheder, og det gør direktivet intet ved.

Uigennemtænkt forslag

Hvis Kommissionen vitterligt har til hensigt at hæve lønnen i EU, burde Kommissionen som minimum kunne beskrive, hvilke grupper der konkret vil gå op i løn som konsekvens af direktivforslaget. Men det kan de ikke, for de medarbejdergrupper findes ikke.

”Forslaget er totalt uigennemtænkt. Kommissionen har ikke kunnet pege på én eneste medarbejdergruppe, der skulle få bedre løn pga. forslaget. Det kan vi altid, når vi forhandler overenskomster. Vi sætter ikke nogen op i løn med forslaget, men vi risikerer, at mange sættes ned. Forslaget skaber usikkerhed om gældende løn- og arbejdsvilkår. Det sætter sårbare grupper som f.eks. migrantarbejdere og vandrende arbejdskraft i en endnu mere udsat position,” udtaler Gunde Odgaard.

Samtlige stemte imod

Samtlige danske Europa-parlamentarikere i beskæftigelsesudvalget stemte imod forslaget om mindsteløn, men særligt Marianne Vind (S) og Nikolaj Villumsen (Ø) har været i front mod forslaget fra første dag. Det er afgørende, at kampen mod forslaget fortsætter frem mod Europa-Parlamentets endelige indstilling ved årets udgang. Samtidig bør regeringen bekæmpe forslaget i Ministerrådet, der behandler det den 6.-7. december.

…fik du læst…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *