Gode cyber-råd

Gode cyber-råd

Brug FAGSAGENs mikrofon, hvis du på nem vis vil give mig tips om en god historie. Brug ikke mikrofonen, hvis du ønsker at give mig personfølsomme oplysninger. Ring til mig på tlf. 22 99 53 75 i stedet for.

Læg aldrig dine egne eller andres personfølsomme oplysninger online – det gælder også, hvis du benytter AI til fremstilling af tekst og billeder.


Husk: Det er ikke forbeholdt giraffer at bruge stemmen i den offentlige debat.

Holdninger er ikke kun for girafferne. Du er velkommen til at bruge mikrofonen her. Jeg lytter til alle beskeder. Husk at give mig besked, hvis du ønsker, at jeg laver et debatindlæg ud af din kommentar.

Du kan også blive meningsdanner med Cevea


Hvad sker der med din historie?

Når du har indtalt din besked, lytter jeg til den og vurderer, om du har fat i noget, der kan interessere et større publikum. Herefter skriver jeg til dig og redegør for, hvordan jeg ser på sagen.

Hvis jeg vurderer, at vi bør fortælle flere om det, du har oplevet, tager jeg kontakt til dig for at høre mere om, hvad du selv forestiller dig, der bør ske med din historie.

Hvad der vil ske herfra vil bero på en individuel vurdering. Nogle gange vil jeg vende tilbage med forslag til, hvordan du selv kommer videre med historien – fx med ideer til medier, du kan kontakte. Det kan også ske, at jeg selv giver en journalist et tip. I andre tilfælde vil din fagforening være interesseret i at fortælle din historie. Der kan naturligvis også være tilfælde, hvor du hellere ser, at historien går uden om din fagforening.

Jeg fortæller også i nogle tilfælde selv din historie i kort form på FAGSAGEN.dk og/eller FAGSAGENs profiler på sociale medier, men aldrig før jeg har fået dit samtykke.

OBS! Intet af det, du indtaler på Fagsagens mikrofon, bliver delt med andre, med mindre du har sagt god for det.

Jeg håber, jeg hører fra dig.

Om kildebeskyttelse

Det er en af de grundlæggende presseetiske regler, at journalister beskytter deres kilder, bl.a. ved at man kan ytre sig til journalisten “uden for citat”. Men det er ikke en tavshedspligt. I FAGSAGEN bliver du beskyttet som kilde. Hvis dine oplysninger vidner om væsentlig kriminalitet begået af dig, er der dog ikke garanti for hemmeligholdelse.

Du kan læse mere om kildebeskyttelse her.