Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Velkommen til FAGSAGEN!

FAGSAGEN skaber relevant og engagerende kommunikation med udgangspunkt i dig, dit fag og din sag.

Har du brug for hjælp til dit fags kommunikation kan du lige nu og her beskrive den sag, FAGSAGEN kan hjælpe dig med:

Kommunikation fra FAGSAGEN bygger på nuanceret viden om fagforeninger, indblik i arbejdsmarkedspolitik og -forhold, en udviklet sans for fængende fagforeningshistorier – og jeg møder medlemmerne i øjenhøjde.

Giver du en kop kaffe, så giver jeg dig gode råd til, hvordan du forbedrer din kommunikation.


Jeg hedder Søren Dam Nielsen. Jeg er journalist og cand.mag. og laver indhold til medier samt totalleverancer.

Om mig og FAGSAGEN

Jeg hedder Søren Dam Nielsen, er journalist og cand. mag.

Jeg har beskæftiget mig med kommunikation for fag, fagforeninger og faglige sammenslutninger i et årti og lidt til. FAGSAGEN viderefører traditionen med faglig og saglig kommunikation.

Foto herover: “Yrke, hobby eller överlevnad?” af Björn Lindell, CC, beskåret.

Den faglige PR-service

Brug din stemme i den offentlige debat og få PR-assistance fra Den faglige PR-serviceDen faglige PR-service kan hjælpe DIN fagforening, klub eller lokalafdeling med at optimere, hvordan I bliver opfattet og omtalt  i den danske offentlighed.

Omverdenens oplevelse af din fagforening har eksempelvis direkte indflydelse på muligheden for at hverve nye medlemmer og indirekte indflydelse på, hvor velvilligt I bliver mødt ved forhandlinger på arbejdspladserne.

Har du brug for hjælp?

Nyhedsbrev: Den faglige Stemme

  • Du vil gerne bruge din stemme i den offentlige debat
  • Du repræsenterer eksempelvis en fagforening
  • Du vil gerne være skarpere, når du debatterer på skrift.

Hvis du er enig i ovenstående, så er nyhedsbrevet Den faglige Stemme noget for dig.

Der kommer mellem 4 og 6 breve om året.

Tip en journalist

Alle vigtige historier udspringer fra menneskers oplevelser i livet og samfundslivet. Som journalist kan jeg sætte historier ind i en aktuel kontekst, sørge for at flest mulige ser dem – og sætte dem i perspektiv.

Har du en oplevelse, som du mener, andre bør kende til? På FAGSAGENs mikrofon kan du i fuld fortrolighed fortælle om aktuelle erfaringer i arbejdslivet – gode som dårlige.

Med et par klik åbner du for en mikrofon-optager. Indtal din historie og send den til FAGSAGEN.

Gratis vurdering

Hvis du lægger en email-adresse, du kan kontaktes på, får du en kort, gratis journalistisk vurdering af, hvad du kan stille op med din historie i forhold til at få den omtalt i offentligheden.

Sådan gør du

Bare klik på den grønne fane yderst til højre. Klik én gang til i popup-vinduet på “Start recording”. Husk at slå mikrofonen til på dit apparat.

Hvis fanen ikke er synlig (på smartphone o. lign.), kan du trykke her:

Åbn FAGSAGENs mikrofon

Et godt cyber-råd

Brug ikke mikrofonen, hvis du ligger inde med følsomme oplysninger, som kan give dig problemer på din arbejdsplads. Ring til mig i stedet for – eller kontakt din fagforening, inden du taler med en journalist.


Husk: Det er ikke forbeholdt giraffer at bruge stemmen i den offentlige debat.

Holdninger er ikke kun for girafferne. Du er velkommen til at bruge mikrofonen her. Jeg lytter til alle beskeder. Husk at give mig besked, hvis du ønsker, at jeg laver et debatindlæg ud af din kommentar.

Du kan også blive meningsdanner med Cevea


Hvad sker der med din historie?

Når du har indtalt din besked, lytter jeg til den og vurderer, om du har fat i noget, der kan interessere et større publikum. Herefter skriver jeg til dig og redegør for, hvordan jeg ser på sagen.

Hvis jeg vurderer, at vi bør fortælle flere om det, du har oplevet, tager jeg kontakt til dig for at høre mere om, hvad du selv forestiller dig, der bør ske med din historie.

Hvad der vil ske herfra vil bero på en individuel vurdering. Nogle gange vil jeg vende tilbage med forslag til, hvordan du selv kommer videre med historien – fx med ideer til medier, du kan kontakte. Det kan også ske, at jeg selv giver en journalist et tip. I andre tilfælde vil din fagforening være interesseret i at fortælle din historie. Der kan naturligvis også være tilfælde, hvor du hellere ser, at historien går uden om din fagforening.

Jeg fortæller også i nogle tilfælde selv din historie i kort form på FAGSAGEN.dk og/eller FAGSAGENs profiler på sociale medier, men aldrig før jeg har fået dit samtykke.

OBS! Intet af det, du indtaler på Fagsagens mikrofon, bliver delt med andre, med mindre du har sagt god for det.

OBS! OBS! Jeg håber, jeg hører fra dig.

Om kildebeskyttelse

Det er en af de grundlæggende presseetiske regler, at journalister beskytter deres kilder, bl.a. ved at man kan ytre sig til journalisten “uden for citat”. Men det er ikke en tavshedspligt. I FAGSAGEN bliver du beskyttet som kilde. Hvis dine oplysninger vidner om væsentlig kriminalitet begået af dig, er der dog ikke garanti for hemmeligholdelse.

Du kan læse om kildebeskyttelse her.

Foto øverst er fra Europa-parlamentet. Foto: Greensefa, cc