Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Velkommen til FAGSAGEN!

FAGSAGEN skaber relevant og engagerende kommunikation med udgangspunkt i dig, dit fag og din sag.

Har du brug for hjælp til dit fags kommunikation kan du lige nu og her beskrive den sag, FAGSAGEN kan hjælpe dig med:

Kommunikation fra FAGSAGEN bygger på nuanceret viden om fagforeninger, indblik i arbejdsmarkedspolitik og -forhold, en udviklet sans for fængende fagforeningshistorier – og jeg møder medlemmerne i øjenhøjde.

Giver du en kop kaffe, så giver jeg dig gode råd til, hvordan du forbedrer din kommunikation.


Jeg hedder Søren Dam Nielsen. Jeg er journalist og cand.mag. og laver indhold til medier samt totalleverancer.

Om mig og FAGSAGEN

Jeg hedder Søren Dam Nielsen, er journalist og cand. mag.

Jeg har beskæftiget mig med kommunikation for fag, fagforeninger og faglige sammenslutninger i et årti og lidt til. FAGSAGEN viderefører traditionen med faglig og saglig kommunikation.

Foto herover: “Yrke, hobby eller överlevnad?” af Björn Lindell, CC, beskåret.

Den faglige PR-service

Brug din stemme i den offentlige debat og få PR-assistance fra Den faglige PR-serviceDen faglige PR-service kan hjælpe DIN fagforening, klub eller lokalafdeling med at optimere, hvordan I bliver opfattet og omtalt  i den danske offentlighed.

Omverdenens oplevelse af din fagforening har eksempelvis direkte indflydelse på muligheden for at hverve nye medlemmer og indirekte indflydelse på, hvor velvilligt I bliver mødt ved forhandlinger på arbejdspladserne.

Nyhedsbrev: Den faglige Stemme

  • Du vil gerne bruge din stemme i den offentlige debat
  • Du repræsenterer eksempelvis en fagforening
  • Du vil gerne være skarpere, når du debatterer på skrift.

Hvis du er enig i ovenstående, så er nyhedsbrevet Den faglige Stemme noget for dig.

Der kommer mellem 4 og 6 breve om året.

Blog